ارائه ایده های کسب و کار نوین

 

در واقع این بخش کارشناسان ما ضمن دریافت یک رزومه از وضعیت گذشته کاری شما و همچنین میزان سرمایه گذاری مد نظر شما و نیز توانمندی ها و علایق شما، نسبت به ارائه ایده های کسب و کار نوین و متناسب با توانمندی های مراجعه کننده راهکارهای خود را ارائه و پیشنهاد می نمایند.البته توجه داشته باشید که آن ها از شیوه های محاسبات علمی جهت تجزیه و تحلیل و میزان سود دهی ایده پیشنهادی به شما مطالعات لازم را انجام می دهند.

معرفی کسب و کارهای جدید با روش های دانش بنیان و … و نیز معرفی فرصت های سرمایه گذاری در بخش های مختلف  صنعتی، معدنی، خدماتی، نفت و گاز و پتروشیمی و ساختمان و کشاورزی و … خود مواردی هستند که متناسب با توانمندی های مراجعه کننده به شما ارائه می گردند. تشکیل اتاق فکر، متشکل از کارشناسان خبره بانکی و صنعتی و … در شرکت برای ارائه راهکاری برای کسب و کار نوین راهی است که ما سالیان سال آن را تجربه نموده ایم و آن را برای شما انجام خواهیم داد. در ضمن معرفی کارشناسان و صنعتگران و مجریان موفق و متخصصان و مشاوران مجرب در بخش های مختلف سرمایه گذاری خدمتی متمایز می باشد که در این راستا به شما سرمایه گذاران صورت خواهد گرفت.

نکته دیگر اینکه تجزیه و تحلیل ایده های کسب و کار پیشنهادی ارائه شده توسط شما سرمایه گذاران محترم نیز توسط تیم کارشناسی و متخصصان ما در اتاق فکر مورد بحث و بررسی و تجزیه و تحلیل های  علمی قرار خواهد گرفت. در واقع این بررسی ها بر اساس شواهد و مستندات و مدارک و اطلاعات ارائه شده توسط سرمایه گذار صورت خواهد پذیرفت و در این راستا به شما می گوییم که این سرمایه گذاری پیش رو آیا مقرون به صرفه خواهد بود یا خیر؟ و آیا این نوع سرمایه گذاری مورد تایید کارشناسان سیستم بانکی و صنعتی قرار خواهد گرفت؟ و آیا موانع و مشکلات زیادی را در آینده در پیش رو خواهید داشت؟ و در ضمن مجوزات قانونی و سازمانی و تسهیلات بانکی مورد نیاز ایده کسب و کار شما چگونه خواهد بود؟چگونه باید از طرح شما در بانک دفاع شود؟مسیرهای قانونی جهت دریافت مجوزات شما چگونه است؟