ارزش گذاری طرح ها و پروژه ها

 

 

ارزش گذاری طرح ها و پروژه ها یکی از  دغدغه های سرمایه گذاران و سهامداران یک پروژه می باشد. از این رو به مواردی که طرح ها و پروژه ها هنوز به طور کامل به مرحله اجرایی نرسیده باشند و یا حتی به مراحل اولیه ((مثل دریافت پروانه و مجوزهای قانونی و …)) هستند این چالش ها بسیار جدی تر می باشند، فلذا سهامداران از یک سو با خوش بینی و حس تعلق مالکیت از ارزش های آینده سرمایه گذاری پرسود خود با شور و شوق صحبت می نمایند و ارقام سود آوری بالایی را در ذهن خود مجسم می نمایند.

 

ولی در سوی دیگر سرمایه گذاران شرایط را به دلایل مختلف مالی، نوسانات ارزی و سایر موارد دیگر بسیار محتاطانه ارزیابی می نمایند. در مواردی که طرح ها فناورانه و دانش بنیان باشند و یا سابقه اجرا در گذشته را نداشته باشند، تعیین ارزش و توجیه سرمایه گذاری بسیار دشوار می باشد. فلذا کارشناسان مرکز ارزش گذاری ما با تجربیات و سوابق کاری و تسلط در کارشناسی دقیق و واقع بینانه بر اساس مدارک و شواهد و … ارزش طرح ها را ارزش یابی می نمایند.

 

روش های ارزش جایگزینی_ ارزش روز خالص بازیافتی، ارزش فعلی خالص جریان های نقدی آتی ناشی از اجرای طرح و … روش هایی هستند که کارشناسان توانمند ما بوسیله آن ها طرح ها و پروژه های مختلفی را مورد ارزیابی قرار می دهند.