خدمات

 

همانطور که می دانیم انجام کارهای خدماتی  در تمام نقاط مختلف روستایی ، شهری ؛ و …. متفاوت می باشد و بسته به نیازهای منطقه جغرافیایی متفاوتند و عمدتا کارهای خدماتی جزء فعالیت های اقتصادی و اموری هستند که بیشتر افراد جامعه با آن سرو کار دارند و علی الخصوص نیروهای جوان و تازه فارغ التحصیل شده که با سرمایه اندک خود میخواهند دست به فعالیتی اقتصادی بزنند بیشتر جویای آن هستند . داشتن مهارت های فنی ، خدماتی و دانش مربوط به فعالیت مورد نظر در این راستا از اهمیت بالایی برخوردار است . فلذا با توجه به سرمایه اندک و کمبود زمان و نیز تجربه کم در کار مورد نظر ف می بایست از ابتدا نسبت به بررسی دقیق بازار و مهارت های فنی و تحلیل سیستم های مالی گردش کار نسبت به ارزیابی های اولیه کار دقیقا اقدامات لازم و ضروری صورت گیرد . باید توجه داشت که هر کدام از موارد فوق برای ایجاد یک رستوران ، کافی شاپ ، تعمیرگاه خودرو و قالیشویی و مشاور املاک و …. لازم و ضروری است .

باید از ابتدا بدانیم چه پتانسیل های علمی و عملی داشته ایم و توانمندی های خود را بشناسیم .

دوم : بدانیم در چه مناطقی به توانمندی های ما نیاز دارند

سوم : میزان و وابستگی های آن مناطق به توانمندی های ما چقدر است ؟

چهارم : میزان منابع مورد نیاز ما برای شروع کار چقدر باید باشد ؟ و در طی سال بایستی چه میزان سود آوری داشته باشیم ؟

پنجم : آیا میتوان بخشی از هزینه های سرمایه گذاری برای این بخش را از طریق تسهیلات بانکی فراهم نمود ؟

و…..

پس ارزیابی و بررسی و تحلیل موارد فوق کاری است که کارشناسان ما با توجه به تجارب چندین ساله خود می توانند در اختیار شما قرار دهند .

در بخش های خدمات رسانی به بخش های مختلف صنعتی نیز می توان گفت بدلیل نیاز برخی از کارخانجات به تعمیرات بخش های تاسیساتی و نگهبانی و ….. خود نیاز به متخصصانی دارند که بتوانند نسبت به انجام آنها با توجه  سیتم تاسیساتی کارخانجات اقدامات لازمی صورت گیرد فلذا برای عزیزانی که قصد ایجاد مراکز تعمیرات تاسیساتی مختلف برق و الکترونیک ؛ آب و فاضلاب و … را داشته باشند ما توسط کارشناسان حاذق خود میتوانیم توجیه پذیری طرح های آنها را مورد بحث و بررسی قرار دهیم .