معرفی بسته های سرمایه گذاری

 

به طور کلی بسته سرمایه گذاری مجموعه ای است متشکل از مدارک و مستندات، و مطالعات پیش امکان سنجی و یا حتی امکانسنجی یک طرح که شامل بررسی های اقتصادی، فنی، و مالی و … می باشد، آن هم همراه با نحوه و چگونگی اجرای پروژه.

در واقع اطلاعات فنی، اقتصادی و نحوه مشارکت و سایر مدارک مرتبط با طرح در آن گنجانده شده که بر اساس آن سرمایه گذاران می توانند قدرت تصمیم گیری سرمایه گذاری  بهتری را برای انتخاب سریع در رابطه با آن طرح داشته باشند. در این راستا شرکت مهندسی مشاور بین المللی طرح گستر دنا با تیم کارشناسی مجرب خود اقدام به تهیه و تدوین این بسته های سرمایه گذاری نموده اند.

موارد مهم در بسته های سرمایه گذاری:

  1. ارزیابی صلاحیت سرمایه پذیر
  2. مطالعه امکانسنجی که شامل بررسی اقتصادی، بررسی فنی و بررسی مالی و بررسی محیط زیست می باشد.
  3. طرح کسب و کار
  4. نحوه مشارکت 
  5. تحلیل ریسک