نفت، گاز و پتروشیمی

 

 

 

یکی از مهم ترین و اساسی ترین صنایع در ایران صنعت نفت و گاز می باشد که به ترتیب حدود 10 و 16 درصد از کل ذخایر جهان را شامل می شود. همچنین نیاز روزافزون کشور ایران و سایر کشورهای دنیا به انرژی امری انکار ناپذیر می باشد و با توجه به این موضوع این دسته از حوزه های انرژی همچنان چشم انداز اقتصادی پایداری را در دراز مدت ارائه می دهند که توجه و سرمایه گذاری و حمایت های خاص خود را در این عرضه چه از سوی دولت ها و چه نهادهای اقتصادی غیر دولتی را می طلبد. شرکت مهندسی مشاور بین المللی طرح گستر دنا ( امکان سنجی پروژه های اقتصادی ، فنی ، مالی  ) مفتخر است اعلام بدارد که این گروه مطالعاتی و اجرایی به منظور جذب سرمایه گذار و توسعه و بهره برداری بیشتر از میادین نفت و گاز ایران و صنایع پتروشیمی با بهره گیری از نظرات متخصصین و مشاورین امور مالی و بانکی،  آماده ارائه خدمات مطالعاتی امکان سنجی و تهیه زمان بندی اجرای پروژه های مذکور می باشد. فلذا شرکت مهندسی مشاور بین المللی طرح گستر دنا ، آمادگی خود را جهت همکاری صمیمانه با مدیران و سرمایه گذارن بخش خصوصی و دولتی به منظور ارزیابی و اجرایی شدن پروژه های نفت،گاز و پتروشیمی اعلام میدارد. و در این راستا انجام مطالعات امکانسنجی  طرح تولید قیر ، شیمی گستر سهند با میزان سرمایه گذاری 133239 میلیون ریال و انجام مطالعات امکانسنجی  را میتواند نام برد .