گواهینامه ها و عضویت ها

 

1.عضو کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی کشور

 

2. عضو انجمن مشاوران مدیریت ایران

 

3. عضو انجمن مشاوران معتمد وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی

 

4. عضو انجمن مهندسی صنایع ایران 

 

5. عضو انجمن مهندسی ارزش ایران

 

6. دارای گواهینامه ایزو ۹۰۰۱ در زمینه مطالعات امکانسنجی وتهیه گزارشات نظارتی طرح ها

 

7. دارای مجوز از سازمان صنعت ، معدن و تجارت در زمینه شاخه فلزات 

 

گرایش ها :

 

صنعت (شاخه فلزات و معادن)

 

صنعت (شاخه انرژی ؛ نفت ؛ گاز )

 

صنعت ( شاخه مصنوعات)

 

ساختمان ؛ مسکن و شهرسازی

 

کشاورزی و صنایع تبدیلی