مشاورین شرکت

مشاورین شرکت بین الملی طرح گستر دنا

 

 

جناب آقای دکتر سیدعبدالخالق سجادی

 

 

رزومه جناب آقای دکتر سیدعبدالخالق سجادی

 • دکترای مدیریت مالی و بانکی
 • مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره شرکت مهندسی مشاور طرح گستر دنا   
 • عضو کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی
 • عضو انجمن مدیریت ایران 
 • عضو جامعه مدیران کشور 
 • مشاور معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی

 

جناب آقای دکتر عنایت الله نجیب زاده

 

 

حوزه ی فعالیت جناب آقای دکتر عنایت الله نجیب زاده

 • دکترای اقتصاد و عضو هیات علمی دانشگاه
 • مطالعات بازار و تهیه بسته های سرمایه گذاری
 • بررسی اعتبار پرونده های تسهیلاتی
 • مشاوره و تهیه طرح های توجیهی، فنی و اقتصادی
 • مشاوره جهت اخذ مجوز ورود سرمایه گذاری
 • طراحی و پیاده سازی مدل کسب و کار
 • مشاور در حوزه ی مدیریت مالی، بیمه، مالیاتی و ارزش افزوده
 • ارزیابی وثائق بانکی
 • تهیه و پیشنهاد طرح های سرمایه گذاری